ITEM METADATA RECORD
Title: Digital Humanities en de wetenschappelijke bibliotheek van de toekomst
Authors: Verbeke, Demmy # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Association Belge de Documentation/Belgische Vereniging voor Documentatie
Series Title: Cahiers de la documentation/Bladen voor documentatie vol:67 issue:1 pages:13-16
Abstract: De voorspelling dat de bibliotheek van de toekomst een bibliotheek zonder boeken zal zijn duikt geregeld op.Deze bijdrage gaat nader in op de argumenten voor en tegen deze stelling, en de uitdagingen en opportuniteiten die zich in deze context aandienen voor wetenschappelijke bibliotheken in het domein van de Humane Wetenschappen. Indien deze bibliotheken een volwaardige onderzoeksondersteunende rol willen blijven spelen, zullen ze partners moeten worden in digitale projecten. Vanzelfsprekend zullen hierbij een aantal hindernissen overwonnen moeten worden, maar een herbestemming van personeelsmiddelen en bibliotheekruimte waarin een balans wordt bewaard tussen de noden van de studenten en de noden van de onderzoekers kan allicht een (deel van de) oplossing bieden.
ISSN: 0007-9804
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Library, Faculty of Arts, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Bladen voor documentatie - DH en bibliotheek.pdfDH en wetenschappelijke bibliotheken Published 67KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.