ITEM METADATA RECORD
Title: Taalbegrip als struikelblok: een onderzoek naar receptieve en expressieve taalvaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking
Authors: Maljaars, Jarymke ×
Noens, Ilse
Scholte, Evert
Van Berckelaer-Onnes, Ina #
Issue Date: Apr-2013
Publisher: ACCO
Series Title: TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie vol:38 issue:2 pages:62-74
ISSN: 0771-9825
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Parenting and Special Education
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Maljaars ea 2013 - Taalbegrip als struikelblok (TOKK).pdfOA article Published 633KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.