ITEM METADATA RECORD
Title: Therapeutische mogelijkheden bij myeloproliferatieve aandoeningen
Authors: Devos, Timothy # ×
Issue Date: 2012
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:68 pages:735-738
Abstract: De razendsnelle evolutie in de behandeling van de myeloproliferatieve neoplasieën (MPN) kenmerkt zich vooral door de invoering van doelgerichte moleculaire therapieën. Voor chronische myeloïde leukemie(CML)-patiënten heeft dit geleid tot spectaculair verbeterde overlevingscijfers en ondertussen zijn reeds verschillende tyrosinekinaseremmers op de markt. Aan myelofibrosepatiënten worden momenteel niet-selectieve remmers van het JAK-STAT-pathway toegediend in studieverband. Deze medicatie vermindert vooral de hinderlijke symptomen met als meest opvallende effecten een snelle volumereductie van de milt, een vermindering van nachtzweten en botpijnen en een verbeterde eetlust. Momenteel is het nog te vroeg om besluiten te trekken over het effect van JAK-remmers op de overleving van myelofibrosepatiënten. De zoektocht naar een JAK-remmer met een meer selectief effect op de V617F JAK2-mutatie blijft open. Ook in geselecteerde groepen van polycythaemia vera (PV)-patiënten en patiënten met essentiële trombocytose (ET) is mogelijks een rol weggelegd voor deze JAK-remmers.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Microbiology & Immunology - miscellaneous
Laboratory of Experimental Transplantation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.