ITEM METADATA RECORD
Title: Tien jaar de tienjarige aansprakelijkheid. Een kritische reflectie over de stevigheid van de artikelen 1792 en 2270 BW
Authors: Uytterhoeven, Kristof # ×
Issue Date: 24-Jan-2013
Publisher: Intersentia
Series Title: Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed vol:6 pages:225-232
Abstract: Deze bijdrage in het lustrumnummer van TBO beoogt in de eerste plaats een kort overzicht te bieden van de (gepubliceerde) rechtspraak van de afgelopen tien jaar met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid. De grote tendensen in de rechtspraak worden daarbij getoetst aan de fundamenten van de artikelen 1792 en 2270 BW zoals die kunnen worden teruggevonden in de voorbereidende werkzaamheden van de Code civil. Ten slotte worden enkele kritische bedenkingen geformuleerd met betrekking tot de toekomst van deze wetsbepalingen, zowel in het licht van de oorspronkelijke doelstellingen van de wetgever als van de recente jurisprudentie. Daartoe wordt ook een korte rechtsvergelijkende blik geworpen op het (huidige) Franse en Nederlandse recht.
ISSN: 1781-989X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Architecture, Campuses Sint-Lucas Brussels and Ghent
Department of Architecture - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Tien jaar de tienjarige aansprakelijkheid.pdf Published 212KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.