ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe zijn de woonsubsidies in Vlaanderen verdeeld?
Authors: Heylen, Kristof # ×
Issue Date: 2013
Publisher: Garant
Series Title: Ruimte & Maatschappij vol:4 issue:2 pages:32-55
Abstract: Dit artikel betreft een analyse van de verdeling van de woonsubsidies in Vlaanderen, gebaseerd op surveydata voor 2005 en administratieve data voor 2008. Een woonsubsidie wordt gedefinieerd als elk overheidsinitiatief dat zorgt voor een daling van de kost of de productie van wonen, op een expliciete of impliciete manier. De omvang van de subsidies wordt berekend met de gebruikskostenmethode. Op Vlaams bestuursniveau bestaan deze subsidies onder meer uit de verminderde huur in de sociale huisvesting en het (beperkt) systeem van huursubsidie, die beiden sterk gericht blijken op de 20% laagste inkomens. Op federaal niveau, komt 70% van de hypotheekaftrek en de verlaagde btw bij renovatie terecht bij de twee hoogste inkomensquintielen. Daarnaast komen ook de verminderingen van onroerende voorheffing en registratierechten eerder terecht bij de hogere inkomens, maar in mindere mate omdat deze voornamelijk worden toegekend voor bescheiden woningen. In totaliteit, komt ongeveer 48% van de woonsubsidies terecht bij de top 40% inkomens, terwijl 20% terecht komt bij het laagste inkomensquintiel. Tot slot blijkt de gemiddelde eigenaar 4,3 keer meer te ontvangen aan woonsubsidiëring dan de gemiddelde huurder.
ISSN: 2032-8427
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.