ITEM METADATA RECORD
Title: Nieuwe inzichten in het matteüseffect van het woonbeleid
Authors: Heylen, Kristof # ×
Issue Date: Feb-2013
Publisher: VZW Vormingscentrum ter Munk
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:2 issue:104 pages:10-16
Abstract: In de voorbije decennia is reeds meerdere malen empirisch aangetoond dat op vlak van woonbeleid in België/Vlaanderen de verdeelde middelen in mindere mate toekwamen aan de meest behoeftigen. Het woonbeleid is hiermee een voorbeeld van een Matteüs-effect. Het is onder meer bekend dat de hypotheekaftrek – nu Woonbonus – in grote mate terecht komt bij hogere inkomens en dat hetzelfde geldt voor andere woonsubsidies gericht op eigenaars. Simpelweg omdat het eigenaarschap onevenredig verdeeld is over arm en rijk in de samenleving. Nieuwe cijfers op basis van de Woonsurvey 2005 tonen aan dat 68% van de fiscale subsidies terechtkomt bij de 40% hoogste inkomens. Deze voordelen betreffen de hypotheekaftrek, de vermindering van registratierechten en onroerende voorheffing en het verlaagde btw-tarief bij renovatie. De selectievere maatregelen die op de huurders gericht zijn - sociale huisvesting en huursubsidies - betreffen minder hoge bedragen dan de totale fiscale voordelen. Hierdoor ontvangt de gemiddelde eigenaar in Vlaanderen gemiddeld vier keer meer woonsubsidies dan de gemiddelde huurder.
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Nieuwe inzichten in matteĆ¼seffecten van het woonbeleid - DG_Feb 2013.pdf Published 293KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.