ITEM METADATA RECORD
Title: Het dubbele loondiscours onder de loep
Authors: De Spiegelaere, Stan # ×
Issue Date: Feb-2013
Publisher: Stichting Gerrit Kreveld
Series Title: Samenleving en Politiek vol:20 issue:2 pages:22-27
Abstract: Het loon van zowel de werknemers als de grootverdieners is het onderwerp van een aloude links-rechts tegenstelling en in deze strijd der ideeën worden alle voor handen zijnde argumenten gebruikt. Aangezien de twee ‘loondebatten’ vaak los van elkaar gevoerd worden, lopen de argumentatielijnen niet altijd parallel. Meer zelf, als het over de relatie tussen loon en motivatie aankomt, zien we in het rechtse discours een merkwaardige interne tegenstelling: voor managers zou een berg geld cruciaal zijn om de goede mensen aan te trekken en te motiveren, terwijl het salaris voor de motivatie van werknemers geen enkele rol zou spelen. Dit dubbele loondiscours wil een maatschappelijk draagvlak creëren voor een vrije loonvorming van toplonen, parallel met een sterke regulering en matiging van de modale lonen. In wat volgt ontleden we dit dubbele loondiscours en toetsen we het discours met enkele wetenschappelijke inzichten. Zijn managers dan geen mensen?
ISSN: 1372-0740
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SAMPOL februari 2013_De Spiegelaere.pdf Published 173KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.