ITEM METADATA RECORD
Title: Vrij is vrij, dood is dood
Authors: De Kesel, Marc # ×
Issue Date: 2012
Publisher: Stichting Informatie Filosofie
Series Title: Filosofie vol:22 issue:1 pages:7-12
Abstract: Onze cultuur is op een punt gekomen waarop ze ja zegt ja zegt tegen euthanasie, maar even beslist – of nog beslister – nee zegt tegen zelfmoord. De interviews waarop een minister van volksgezondheid de jaarlijkse landelijke zelfmoordcijfers in de media moet toelichten, behoren niet tot de prettigste van zijn loopbaan. Is een vrije keuze voor de dood verantwoord? En wat moet de filosofie met een vraag als deze in godsnaam aanvangen? Oplossen kan ze die niet. Maar ondanks haar onkunde – en in zekere zin zelfs in haar onkunde – permitteert ze zich de luxe om over die vraag als vraag te reflecteren. Ze kan bijvoorbeeld nagaan wat zich achter en in die vraag schuilhoudt. Welke antwoorden zitten reeds verborgen alleen al in de manier waarop ze is gefomulueerd? Marc de Kesel belicht de huidige vragen omtrent euthanasie van uit die onverwachte hoek.
ISSN: 0925-9449
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Vrij is vrij, dood is dood.pdfVrij is vrij, dood is dood Published 4034KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.