ITEM METADATA RECORD
Title: Een hardnekkig virus. Psychoanalyse en het primaat van de verbeelding
Authors: De Kesel, Marc # ×
Issue Date: 2012
Series Title: Tijdschrift voor Psychotherapie vol:38 issue:3 pages:183-195
Abstract: Waarover gaat het in de psychoanalyse? Niet zozeer over het onbewuste bijvoorbeeld, over de verdrongen seksualiteit of het libidinale driftleven, maar de vooral voor een nieuwe manier om tegen dit alles aan te kijken. Zij staat voor een nieuwe definitie van wat überhaupt denken en weten is. Voor haar is het punt van waaruit we de werkelijkheid benaderen (en dus ook aan wetenschap doen) niet langer een rots van zekerheid, maar een inherent problematische hypothese. Dat punt valt dus niet op te vatten als het zelfverzekerde cartesiaanse subject waar we sinds het aantreden van de moderniteit in de 17e eeuw van uitgaan. Als de psychoanalyse ergens over gaat, dan over het feit dat dit punt – dit ‘subject’ – aan deconstructie toe is. Dat punt is nooit wat het lijkt en steeds bedrieglijker dan we denken. Meer nog, dit bedrieglijke is juist zijn ‘normale’ conditie. De psychoanalyse is een van de weinige theorieën die dat ten volle onderkent.
ISSN: 0165-1188
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Een hardnekkig virus.pdf Published 80KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.