ITEM METADATA RECORD
Title: Het bewijs door een schriftelijke getuigenverklaring. Commentaar bij de wet van 16 juli 2012
Other Titles: Verba volant, scripta manent?
Authors: Vandenbussche, Wannes ×
Sys, Wim #
Issue Date: Feb-2013
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Familierecht issue:2 pages:30-37
Abstract: Bespreking van de wet van 16 juli 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging.

Inhoud: I. Inleiding. II. Een overzicht van de nieuwe regeling inzake de schriftelijke getuigenverklaring: a) De ratio legis; b) De toelaatbaarheid; c) De vormvereisten; d) De bewijswaarde; e) De afdwinging van de onderzoeksmaatregel. III. Toepassing in het familierecht: a) Bewijs van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk; b) Bewijs van de zware fout als exceptie tegen vordering tot onderhoudsuitkering. IV. Conclusie.
ISSN: 1784-1674
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for the Law of Obligations
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
W. Vandenbussche en W. Sys - Wet 16 juli 2012.pdf Published 730KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.