ITEM METADATA RECORD
Title: Gelukkig gescheiden?
Authors: Matthijs, Koenraad
Senaeve, Patrick
Vansteenwegen, Alfons
Issue Date: 30-Jan-2013
Publisher: KU Leuven
Series Title: Campuskrant vol:24 issue:5 pages:16
Abstract: We scheiden minder, kopten de kranten onlangs. De cijfers kwamen van de Belgische federatie van notarissen, die in 2012 het minste aantal scheidingen met onderlinge toestemming van de afgelopen vijf jaar noteerden. Tegenover elke honderd scheidingen in 2000 staan er slechts 45 vorig jaar. Niet zo snel, zeggen sociologen: we trouwen ook minder. Meer hebben we niet nodig om drie experts te vragen naar de werkelijke staat van de echtelijke staat in België.
ISSN: 0779-0821
Publication status: published
KU Leuven publication type: WP
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Institute for Family Law and Juvenile Law

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ck24-nr05.pdf Published 143KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.