ITEM METADATA RECORD
Title: Omdat het aangewezen is te bezinnen alvorens te beginnen... Enkele aandachtspunten vanuit Belgisch onderzoek voor een eventuele regeling van thuisdetentie of elektronisch toezicht als hoofdstraf in de lage landen
Authors: Goossens, Franky ×
Maes, Eric #
Issue Date: 2010
Series Title: Sancties: Tijdschrift over Straffen en Maatregelen in het Strafrecht issue:1 pages:56-79
ISSN: 0925-0530
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.