ITEM METADATA RECORD
Title: Intramusculaire inspuiting: een evidence based procedure
Authors: Geeraert, Bernadette
de Vaal, Wendy
De Meester, Kurt
De Vuysere, Sylvie #
Issue Date: 2010
Series Title: Verpleegkunde vol:4 issue:25 pages:13-17
Abstract: DOEL : Onderzoeken of de procedures van instra-musculaire (IM) inspuiting van dertien aangeschreven ziekenhuis- en rust- en verzorgingstehuis(RVT)-instellingen overeenkomen met de richtlijnen die in de wetenschappelijke literatuur beschreven worden. METHODE. Literatuuronderzoek en vergelijking tussen praktijkprocedures van de deelnemende instellingen. RESULTAAT. Er bestaat een variatie tussen richtlijnen in de onderzochte procedure en de liteatuur. De factoren plaatsbepaling en ontsmetten bereiken een consensus in de praktijk, maar deze komen niet overeen met richtlijnen uit de literatuur. Over het tempo van inspuiten en de hoek bij inspuiting is men het in de praktijk wel eens, maar wat betreft het tempo van inspuiten bestaat in de literatuur geen duidelijke evidentie. De Z-tracktechniek wordt in de literatuur aanbevolen, maar wordt slechts in één van de zeven procedures vermeld. Ook aan de naaldlengte en de uitoefening van druk voorafgaand aan de inspuiting wordt in de procedures weinig tot geen aandacht besteed. CONCLUSIE. De onderzochte procedures wijken af van de wetenschappelijke literatuur. Verder onderzoek naar de oorzaken van deze discrepantie en de wijze waarop de theorie geïmplementeerd kan worden in de praktijk is aangewezen.
ISSN: 0920-3273
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Verpleegkunde TMMA
Diensten Onderwijs en Studentenbeleid: miscellaneous - TM M
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.