ITEM METADATA RECORD
Title: Hoe persoonlijk zijn werkwaarden? Een exploratief onderzoek naar het verband tussen werkwaarden en persoonlijkheidsdimensies
Authors: Bruyninckx, Daniëlle
Valkeneers, Guido #
Issue Date: 2010
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:20 issue:2 pages:33-38
Abstract: In deze paper bestuderen we de relatie tussen werkwaarden en de persoonlijkheid. Gezien waarden verankerd zijn in de persoonlijkheid kunnen we een verband tussen beiden veronderstellen. We onderzoeken in eerste instantie de structuur van deze werkwaarden om vervolgens elk van deze basisdimensies van werkwaarden te correleren met de persoonlijkheidsdimensies van de Big Five. Uit de resultaten blijkt overduidelijk deze samenhang.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Welzijn TMMA
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
over.werk_2-2010_-_7_-_hoe_persoonlijk_zijn_werkwaarden.pdf Published 105KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.