ITEM METADATA RECORD
Title: Generation Y: pragmatisch revolutionair
Authors: Daems, Annet
Franssen, Vicky
Issue Date: 2009
Publisher: Kluwer
Series Title: Ad Rem (VVZC) vol:23 issue:6 pages:4-8
Abstract: De media, marketeers maar ook het onderwijs zijn steeds op zoek naar een eigentijdse manier om een generatie mediaslimme jongeren te bereiken. Feit is dat sinds het internet bij het grote publiek is geïntroduceerd er steeds meer en in versneld tempo nieuwe toepassingen (en applicaties) ontstaan die massaal door jongeren gebruikt worden of waarmee ze experimenteren. De onderwijswereld worstelt met de vraag of toepassingen van web 2.0 en 3.0 ook naar een onderwijsomgeving dienen geëxtrapoleerd te worden. Kan het onderwijs tegemoet komen aan de generatie studenten met mogelijk erg hoge verwachtingen ten opzichte van de elektronische ondersteuning van hun leer- en werkproces? En hoe Big Brother mag het onderwijs dan zijn?
ISSN: 0774-613X
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:MEC | Media Expertise Centrum - TMMA (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.