ITEM METADATA RECORD
Title: Vastgeroeste vooroordelen als belemmering bij interculturele dialoog
Authors: Alsulaiman, Abied
Issue Date: 1998
Publisher: Davidfonds - Pax Christi
Host Document: De Hemel op Aarde? De gelovige burger in een multiculturele democratie pages:59-66
Conference: Colloquium: De gelovige als burger in een multiculturele democratie location:Universiteit Antwerpen, België date:19 maart 1997
Article number: Mensen en feiten; 32
Abstract: In deze bijdrage werd ingegaan op de voornaamste (voor)oordelen die het de interreligieuze dialoog tussen moslims, christenen en joden bemoeilijken.
ISBN: 90-6152-668-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AC
Appears in Collections:Near Eastern Studies, Leuven
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.