ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoek naar de invloed van leeftijd en geslacht op de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn bij kinderen (3;0 - 6;0)
Authors: Elen, Rik
De Coninck, Liesbeth
Plessers, Kim
Provoost, Liesbet
Suetens, Jessy
Issue Date: 1999
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Series Title: Logopedie vol:12 issue:6 pages:15-26
ISSN: 1370-706X
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Life Sciences TMMA (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.