ITEM METADATA RECORD
Title: Pasolini's esthetica van het verzet
Authors: Lanslots, Inge
Issue Date: 2012
Publisher: Acco
Host Document: Michel Foucault: een voortdurend proces: bijdragen over kritiek, politiek, seksualiteit en techniek pages:73-90
Abstract: Samenvatting: In deze bijdrage wil ik nagaan welke de raakvlakken tussen Foucaults ideeëngoed en het oeuvre van Pasolini zijn. Opvallend bij de Franse filosoof-historicus en bij de Italiaanse auteur-cineast is immers de verwevenheid tussen leven en werk, die beide in het teken van een blijvend verzet stonden. Zo verzette Foucault zich tegen een totaliserend denken en groeide Pasolini uit tot een ‘performatieve’ auteur (Benedetti 2004: 199). Pasolini’s leven en werk stonden in functie van wat Foucault als ‘parrhesia’ definieerde: een moedige zoektocht naar de waarheid, een zoektocht die wordt verdergezet door een lichting (ver)nieuwe(nde) en geëngageerde Italiaanse auteurs.
ISBN: 9789033490002
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Text and Interpretation, Leuven (-)
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Intercultural Transfer, Campus Sint-Andries Antwerp

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.