ITEM METADATA RECORD
Title: Compulsief koopgedrag: een verkenning van verslaving aan kopen
Authors: Valkeneers, Guido
Huys, Anouk #
Issue Date: 2011
Series Title: Psycho-Logos vol:26 issue:4 pages:7-11
Abstract: In dit artikel stellen we een hedendaagse vorm van verslaving voor: het compulsief koopgedrag. We beschrijven dit fenomeen en geven de criteria weer op grond waarvan men kan spreken over deze vorm van verslaving. We besteden aandacht aan de gevolgen hiervan en de samenhang met andere verslavingsvormen. Vervolgens bespreken we het voorkomen van dit compulsief koopgedrag en de mogelijkheden van diagnostiek en behandeling. Hieruit blijkt dat er tot nog toe geen Nederlandstalig screeningsinstrument voorgesteld werd en dat zelfs in een internationaal kader de publicaties over de behandeling van koopverslaafden uitermate gering zijn.
ISSN: 1378-0735
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Welzijn TMMA (-)
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
compulsief koopgedrag.pdf Published 176KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.