ITEM METADATA RECORD
Title: De relevantie van niet-financiële informatie op de kapitaalmarkt
Authors: Orens, Raf
Issue Date: 2007
Publisher: Universiteit Hasselt
Series Title: pages:458
Abstract: Het voorbije decennium kenmerkte zich door maatschappelijke evoluties zoals de globalisering, de ontwikkeling van nieuwe technologische toepassingen en sectoren, de opkomst van het internet en de overgang naar een kenniseconomie. Deze trends verminderen de informatiewaarde van traditionele financiële informatie ten voordele van niet-financiële informatie. In dit doctoraatsonderzoek bestuderen we dan ook de relevantie van niet-financiële informatie op de kapitaalmarkt. In een eerste studie stellen we dienaangaande vast dat ondernemingen in staat zijn om een lagere kapitaalkost te verkrijgen naarmate zij publiek meer niet-financiële informatie verschaffen. Deze bevindingen zijn consistent voor ondernemingen in Continentaal Europa en in Noord-Amerika. In de tweede studie besluiten we dat Belgische beursgenoteerde ondernemingen gedurende de periode 2001-2005 meer inspanningen geleverd hebben in het rapporteren van niet-financiële informatie in hun jaarverslagen. We vinden eveneens dat grotere ondernemingen, ondernemingen met verhoudingsgewijs meer schulden en meer immateriële activa meer niet-financiële informatie verstrekken. Voorts zijn de voorspellingen van de bedrijfsresultaten door financiële analisten meer met elkaar in overeenstemming voor Belgische ondernemingen die meer niet-financiële informatie rapporteren. In de derde studie onderzoeken we of Belgische sell-side financiële analisten – die beschouwd worden als één van de belangrijkste gebruikers van bedrijfsinformatie - niet-financiële informatie raadplegen voor het onderbouwen van hun analyses. Hierbij komen we op basis van twee onderzoeksmethoden - een inhoudsanalyse van analistenrapporten en een survey - tot de vaststelling dat sell-side financiële analisten gebruik maken van vooral niet-financiële toekomstgerichte informatie, algemene achtergrondinformatie over de onderneming en informatie over innovatie, onderzoek en ontwikkeling. De onderzoeksresultaten tonen eveneens aan dat de hoeveelheid aan niet-financiële informatie die vermeld wordt in een analistenrapport niet gewijzigd is over de bestudeerde tijdsperiode 2002-2006. Verder vinden we dat analisten onderling sterk verschillen in de aandacht die zij besteden aan niet-financiële informatie. Onze onderzoeksresultaten suggereren dat financiële analisten meer niet-financiële informatie raadplegen wanneer de onzekerheid en de risico's van een onderneming toenemen. Hierdoor vermindert de relevantie van de financiële staten van een onderneming waardoor financiële analisten meer niet-financiële informatie gebruiken voor het interpreteren van de financiële cijfers. De onderzoeksbevindingen tonen eveneens aan dat financiële analisten die minder ervaring hebben een groter belang hechten aan niet-financiële informatie. Tenslotte vinden we dat financiële analisten die meer gebruik maken van toekomstgerichte informatie en informatie over innovatie en onderzoek en ontwikkeling nauwkeurigere bedrijfsresultaten voorspellen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.