ITEM METADATA RECORD
Title: Het taakkenmerken model: een update en empirische toets van het hernieuwde model
Authors: Valkeneers, Guido
Bossaert, Claire
Buys, Iris #
Issue Date: 2011
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:21 pages:69-74
Abstract: In dit artikel bespreken we een hedendaags en vereenvoudigd taakkenmerken model en op basis van onderzoek gaan we na of dit model de toets van de empirie kan doorstaan. Meer concreet onderzoeken we op basis van een multiple regressie het belang van elk van de taakkenmerken als verklaring van de intrinsieke arbeidsmotivatie en de tevredenheid over de groeimogelijkheden en het werk in het algemeen. Tegen deze achtergrond hebben we kunnen vaststellen dat vier van de vijf taakkenmerken op een significante wijze gecorreleerd zijn met de afhankelijke variabelen.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Welzijn TMMA
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.