ITEM METADATA RECORD
Title: Diagnostiek van dyslexie bij jongvolwassenen: pleidooi voor een totaalprofiel: casuïstiek
Authors: Meersschaert, Ellen
Aerts, Annelies
Janssens, Vera
Mostaert, Charlotte
Geudens, Astrid
Issue Date: 2010
Conference: Code Symposium: Dyslexie bij Kinderen en Jongvolwassenen: van Diagnostiek naar Begeleiding edition:2 location:Lessius Antwerpen, België date:5 maart 2010
Abstract: In deze sessie belichten we een aantal casussen m.b.t. de diagnostiek van dyslexie bij jongvolwassenen. Vertrekkende vanuit de individuele hulpvraag wordt de diagnostische cyclus in al zijn fasen doorlopen. Hierbij passen we de principes van de handelingsgerichte diagnostiek toe. We staan uitgebreid stil bij specifiek relevante informatie die bevraagd wordt tijdens de anamnese en bij de keuze van het diagnostisch instrumentarium, aangepast aan leeftijd en hulpvraag. Gezien het onderzoek steeds gericht is op een bruikbaar en individueel aangepast advies, is een sterkte-zwakteanalyse onontbeerlijk. Aan de hand van de klachtenanalyse en onderzoeksresultaten stellen we dit individueel profiel op en bekijken we welke adviezen er op maat van de jongvolwassene geformuleerd kunnen worden.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:CODE | Communicatie, Ontwikkeling, Dienstverlening TMMA (-)
Welzijn TMMA (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Code Symposiu1.pdf Published 45KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.