ITEM METADATA RECORD
Title: La mère fatale: psychopathic traits in mothers and its effects on the parenting style, attachment style and empathic ability with regard to the child
Authors: Uzieblo, Katarzyna
Issue Date: 2010
Conference: Recent Belgian research on Psychopathy location:Leuven, Belgium date:11 May 2010
Abstract: Onderzoek toont aan dat psychopathie niet alleen in de criminele, maar ook in de algemene populatie voorkomt. Het psychopathie onderzoek blijft echter tot op heden gericht op het individuele niveau, waarbij de aandacht voornamelijk uitgaat naar de kenmerken van psychopathie alsook de gevolgen hiervan voor het desbetreffende individu. Informatie over het interpersoonlijk leven van een psychopathisch individu kan voornamelijk uit gevalstudies verkregen worden; wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp is immers beperkt tot onbestaande. Met deze studie beoogden we een beter zicht te krijgen op het gezinsleven van een psychopathisch individu. Meer bepaald gingen we na welke opvoedings- en hechtingsstijlen psychopathische moeders ten aanzien van het kind aannemen. Daarnaast onderzochten we of de aanwezigheid van psychopathische trekken bij de moeder gepaard gaat met internaliserend dan wel externaliserend probleemgedrag bij het kind. Hiervoor werden kinderen uit het lager onderwijs en hun moeders gerekruteerd. Aan de ouder werd gevraagd om de Self Report Psychopathy Scale-III (SRP-III; Paulhus, Hemphill, & Hare, 2003), de Experiences in Close Relationships Scale (ECR; Brennan, Clark, & Shaver, 1998), de schaal Ouderlijk Gedrag (SOG; Van Leeuwen, 2002), en de Child Behavior Checklist (CBCL; Achenbach, 1991) in te vullen. Tijdens de lezing werden de resultaten van deze studie alsook de mogelijke implicaties hiervan besproken.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications

Files in This Item:
File Status SizeFormat
La mère fatale.pdf Published 37KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.