ITEM METADATA RECORD
Title: Ankara auf Ostkurs? Zu den aktuellen Spannungen zwischen der Türkei und Israel
Authors: Rochtus, Dirk #
Issue Date: 2010
Publisher: Berlin: Blätter für deutsche und internationale Politik
Series Title: Blätter für deutsche und internationale Politik vol:55 issue:8 pages:65-71
Description: Het artikel analyseert de spanningen tussen Turkije en Israël op het diplomatieke front en stelt dat beide landen meer op elkaar moeten toegaan en meer rekening moeten houden met elkaars publieke opinie om de wederzijdse wrevel te kunnen kaderen. Zoniet dreigen de spanningen in een breuk om te slaan. Bovendien stelt zich de vraag of de toenadering van Ankara tot de islamitische buurlanden in het Midden-Oosten niet als een 'Ostkurs' te interpreteren valt waarvan Israël als 'Westerse' staat het slachtoffer kan zijn.
ISSN: 0006-4416
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Leuven International and European Studies (LINES)
Faculty of Arts, Campus Sint-Andries Antwerp
Faculty of Arts - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
roch1008.pdf Published 131KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.