ITEM METADATA RECORD
Title: Meertalige kinderen met taalontwikkelingsproblemen: een leidraad voor een grondige diagnostische aanpak
Authors: Schraeyen, Kirsten
Issue Date: 2008
Conference: Studiedag location:Lessius Hogeschool Antwerpen, België date:4 maart 2008
Abstract: We leven in een multiculturele samenleving. Veel van onze kinderen spreken meer dan één taal. Het is niet verwonderlijk dat deze meertalige ontwikkeling met vallen en opstaan verloopt. Net als eentalige kinderen kunnen meertalige kinderen problemen hebben in de taalontwikkeling: deze problemen kunnen zich voordoen in hun eigen taal, in het Nederlands of in beide talen. Grondig onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van een gestoorde taalontwikkeling die zich in alle talen van het kind voordoet. Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen vormen een echte uitdaging voor logopedisten, mede omdat het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent eerder zeldzaam is. Deze studiedag geeft een overzicht van de huidige kennis over meertalige ontwikkeling. Verder wordt er een kader geboden om meertalige kinderen op een grondige manier te onderzoeken. Er wordt o.a. stilgestaan bij de anamnese alsook bij het gebruik van tests (formeel versus informeel). Om af te sluiten wordt er bondig ingegaan op de beslissingscriteria tot behandeling aan de hand van een aantal casussen.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Life Sciences TMMA (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
schraeyen.pdf Published 35KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.