ITEM METADATA RECORD
Title: Attitude ten aanzien van kinderen met leesachterstand : onderzoek naar de invloed van leeftijd, leesniveau en geslacht bij kinderen uit het gewoon lager onderwijs
Authors: Elen, Rik
Monstrey, Katleen #
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor Orthopedagogiek vol:41 issue:1 pages:32-45
ISSN: 0165-0947
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Life Sciences TMMA
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.