ITEM METADATA RECORD
Title: Effectiviteit en bijwerking van de medicamenteuze behandeling van ADHD
Authors: De Pourcq, Rut ×
Baeyens, Dieter
Roeyers, Herbert #
Issue Date: 2008
Publisher: Stichting Integratie Gehandicapten
Series Title: Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener vol:65 issue:5 pages:18-32
Abstract: De effectiviteit en bijwerkingen van het psychostimulerend middel methylfenidaat, beter gekend als Rilatine® of Concerta®, ter behandeling van symptomen van ADHD is reeds uitgebreid onderzocht. De beleving bij ouders en leerkrachten over de effecten van deze medicatie vormde veel minder het onderwerp van onderzoek. In deze studie werden zowel de objectieve beoordeling als de subjectieve beleving van symptomen en bijwerkingen van de medicatie onderzocht. De effectiviteit van methylfenidaat in het terugdringen van ADHD-symptomen werd hierbij bevestigd, alsook het (beperkte) aantal en de (milde) ernst van de bijwerkingen. De subjectieve beleving van medicatie-effecten was overwegend positief, maar vertoonde op itemniveau geen, of zelfs een negatief, verband met de objectieve perceptie van deze effecten. Ten slotte werd - conform eerdere studies - duidelijk dat ouders en leerkrachten sterk uiteenlopende beoordelingen over de effectiviteit en bijwerkingen geven. Deze bevindingen ondersteunen een gunstige kosten-batenverhouding voor medicamenteuze behandeling van ADHD, maar benadrukken tegelijk het belang van intensieve opvolging door een arts, voornamelijk in de opstartfase van de medicatie-inname.
ISSN: 0778-6026
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.