ITEM METADATA RECORD
Title: Fi al-furuqat al-mustalahiyyah [Over rechtsterminologische verschillen tussen de Maghreb-landen en het Midden-Oosten ]
Other Titles: Over rechtsterminologische verschillen tussen de Maghreb-landen en het Midden-Oosten
Authors: Alsulaiman, Abied # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Universite Abdelmalak Essaadi * Ecole Superieure Roi Fahd de Traduction
Series Title: Turjuman vol:16 issue:2 pages:98-109
Abstract: Het artikel handelt over de terminologische verschillen in de Arabische wereld, vooral tussen de Maghreb-landen en het Midden-Oosten, op juridisch en administratief vlak. De terminologische verschillen zijn vooral het gevolg van het feit dat de verschillende Arabische staten uit verschillende nationale en Westerse rechtssystemen hebben geput zonder hierover met elkaar te coördineren.
Description: Over terminologische verschillen in de Arabische Wereld
ISSN: 1113-1292
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
في الفروقات المصطلحية ....pdf Published 1811KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.