ITEM METADATA RECORD
Title: Tolken Vlaamse Gebarentaal op de werkvloer
Authors: Vermeerbergen, Myriam # ×
Issue Date: 2012
Publisher: Kluwer
Series Title: Ad Rem (VVZC) vol:26 issue:4 pages:3-7
Abstract: In Vlaanderen verloopt de communicatie op de werk- vloer veelal in het Nederlands. Voor een belangrijke groep Vlamingen is het Nederlands echter niet optimaal toegankelijk, zeker niet in gesproken vorm. Voor een bepaalde groep dove mensen is de Vlaamse Gebarentaal en niet het Nederlands de eerste taal. Deze bijdrage gaat over hoe dove gebarentaligen op de werkvloer communiceren en welke (mogelijke) rol tolken Vlaamse Gebarentaal daarbij spelen.
ISSN: 0774-613X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Functional and Cognitive Linguistics: Grammar and Typology (FunC), Leuven
Multimodality, Interaction and Discourse, Campus Sint-Andries Antwerp
Linguistics Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Tolken VGT op werkvloer-AdRem.pdf Published 256KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.