ITEM METADATA RECORD
Title: De waardigheid van literair vertalen
Authors: Bloemen, Henri # ×
Issue Date: 2008
Series Title: Over Taal vol:47 issue:5 pages:128-130
Abstract: Het artikel gaat in op de vergankelijkheid can literaire vertalingen: het feit dat belangrijke werken telkens weer opnieuw vertaald (moeten) worden. In tegenstelling tot de gangbare mening dat die eigenschap het literair vertalen tot iets secundairs maakt in vergelijking met originelen, wordt hier gepoogd net in die vergankelijkheid de grote waarde van het literair vertalen voor de taalontwikkeling te zien.
ISSN: 0774-2398
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Text and Interpretation, Leuven (-)
Translation and Intercultural Transfer, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.