ITEM METADATA RECORD
Title: Vrolijke vertalingen
Authors: Bloemen, Henri # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Academische Stichting Leuven
Series Title: Karakter: Tijdschrift van Wetenschap vol:21 pages:24-27
Abstract: Het artikel bespreekt kritisch de houding van de vertaalwetenschap tot de vertaaltheorie en argumenteert dat de vertaalwetenschap te weinig doet aan de ontwikkeling van haar theoretische kern. Wellicht kan dat ook niet in de richting die de vertaalwetenschap nu gaat, waarin ze vertalingen, haar objecten, als empirische gegevens wenst waar te nemen. Hoe de kennis die in vertalingen besloten ligt, toch aan de oppervlakte gebracht kan worden, wordt besproken aan de hand van Mary Ann Caws boek Surprised in Translation, University of Chicago Press, 2006.
ISSN: 1379-0390
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Text and Interpretation, Leuven (-)
Translation and Intercultural Transfer, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.