ITEM METADATA RECORD
Title: Ishkaliyat at-takafu' al-wazifi fi t-targamah l-qanuniyya: qanun al-'usrah al-maghribi unmuzag-an [De problematiek van functionele equivalentie bij het vertalen van familierechtelijke documenten: het Marokkaanse Familierecht als casus]
Authors: Alsulaiman, Abied # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Universite Abdelmalak Essaadi * Ecole Superieure Roi Fahd de Traduction
Series Title: Turjuman vol:20 issue:2 pages:11-66
Abstract: Het artikel behandelt de problematiek van de gedeeltelijke en/of ontbrekende functionele equivalentie bij het vertalen van familierechtelijke documenten uit het Marokkaanse rechtsstelsel in het Belgische en andere Europese rechtsstelsels. Tevens onderzoekt het artikel het theoretische kader voor het aanwenden van context-gebonden equivalentie - als een pragmatische, functionalistische benadering - bij het vertalen van rechtssysteemgebonden familierechtelijke documenten uit twee verschillende rechtsstelsels.
Description: Het betreft een paper met een studie over de fundamentele regels, problemen, strategieën en mogelijke oplossingen bij vertaalproblemen die rijzen tijdens het vertalen van rechtssysteemgebonden familierechtelijke documenten uit het Marokkaanse rechtsstelsel in het Belgische en andere Europese rechtsstelsels.
ISSN: 1113-1292
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Near Eastern Studies, Leuven
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
إشكاليات التكافؤ الوظيفي عند ترجمة وثائق الأحوال الشخصية.pdf Published 6790KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.