ITEM METADATA RECORD
Title: Gedrag in organisaties: de basis
Authors: Valkeneers, Guido
Mestdagh, Steven
Benijts, Tim
Issue Date: 2011
Publisher: Acco
Series Title: pages:360
Abstract: De studie van het gedrag in organisaties is een boeiende wetenschap. Hierbij bestuderen we hoe medewerkers van een organisatie de wereld waarnemen, gemotiveerd reageren in de werksituatie en hoe hun gedrag veranderd kan worden onder invloed van leerprocessen. We bestuderen eveneens hoe groepen functioneren en hoe leiders hun medewerkers kunnen sturen in de richting van de missie van de organisatie. Tot slot bespreken we de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers in de organisatie. Omwille van zijn inleidend karakter en praktische oriëntatie richt dit handboek zich voornamelijk tot bachelors in de toegepaste psychologie, sociaal werk en economisch georiënteerde richtingen. Het boek kan ook gebruikt worden door professionals die meer zicht willen krijgen op hoe mensen functioneren in groepen en welke leiderschapsstijlen mogelijk zijn.
ISBN: 978-90-334-8578-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Welzijn TMMA (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
gedrag in organisaties-2[1].pdf Published 1740KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.