ITEM METADATA RECORD
Title: Misplaatst engagement : Mono Baker als symptoom?
Authors: Bloemen, Henri # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Uitgeverij Vantilt
Series Title: Filter: Tijdschrift voor Vertalen en Vertaalwetenschap vol:15 issue:3 pages:41-53
Abstract: Het artikel bespreekt kritisch de houding van de vertaalwetenschap ten aanzien van de vertaaltheorie. De vertaalwetenschap stelt in haar programmatische geschriften de eis dat er een algemene theorie van de vertaling ontwikkeld moet worden, maar onderneemt nauwelijks inspanningen aan die eis te voldoen. Mono Baker wordt als symptoom gezien voor de gevaren die er voor een wetenschap op de loer liggen als deze zonder of met een gebrekkige theoretische kern werkt.
ISSN: 0929-9394
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Text and Interpretation, Leuven (-)
Translation and Intercultural Transfer, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.