ITEM METADATA RECORD
Title: Meertalige ontwikkeling: verloop, misvattingen en diagnostiek van taalstoornissen
Authors: Mostaert, Charlotte
Issue Date: 2012
Conference: Sig studiedag location:KH Leuven (Heverlee), België date:3 april 2012
Abstract: Ondanks het toenemend aantal meertalige kinderen in het basisonderwijs blijven er hardnekkige misverstanden bestaan over meertalig opvoeden. Leerkrachten, maar ook hulpverleners, blijven vaak met twijfels achter over het proces van taalontwikkeling bij meertalige kinderen. In deze vorming lichten we het normale ontwikkelingsverloop toe en staan we stil bij enkele heersende misvattingen. In de namiddag focussen we op een verantwoorde diagnostiek van taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen. We bespreken een werkwijze rekening houdend met het totaalprofiel van het kind en lichten enkele valkuilen toe. Aansluitend reiken we enkele handvatten tot begeleiding aan. We hanteren een interactieve werkvorm en illustreren aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:CODE | Communicatie, Ontwikkeling, Dienstverlening TMMA (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Meertalige ontwikkeling.pdf Published 53KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.