ITEM METADATA RECORD
Title: Dyslexie als functiebeperking binnen het hoger onderwijs
Authors: Berckmoes, Celine
Geudens, Astrid
Janssens, Vera
Schraeyen, Kirsten
Issue Date: 2007
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten
Series Title: Logopedie vol:20 pages:24-35
Abstract: Steeds meer studenten met dyslexie stromen door naar het hoger onderwijs. Ondanks initiatieven vanuit de overheid en een aantal andere instanties, is er nog steeds een gebrek aan een goede omkadering en begeleiding van deze doelgroep. Dit overzichtsartikel schetst de problematiek van dyslexie als functiebeperking, specifiek met het oog op een wetenschappelijk onderbouwde diagnostiek. Na een algemeen kader gaan we bondig in op de heersende theorieën over dyslexie. Daarnaast bespreken we de lacunes in het testinstrumentarium als onderdeel van een verantwoorde diagnose (van dyslexie) bij jongvolwassenen. Deze gemotiveerde diagnose met sterkte-zwakte profiel is noodzakelijk om begeleiding en faciliteiten binnen de onderwijsinstelling te verkrijgen. We besluiten het artikel met een oproep tot aangepaste interventie, waarbij het eigen onderzoek naar ontwikkeling van een diagnostisch instrumentarium voor deze doelgroep een aanzet vormt.
ISSN: 1370-706X
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Life Sciences TMMA (-)
Welzijn TMMA (-)
CODE | Communicatie, Ontwikkeling, Dienstverlening TMMA (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.