ITEM METADATA RECORD
Title: Inleiding in de statistiek voor de gedragswetenschappen: met ondersteuning van SPSS
Authors: Valkeneers, Guido
Vanhoomissen, Tim
Issue Date: 2012
Publisher: Acco
Series Title: pages:256
Abstract: Dit handboek biedt een introductie in de statistiek en kan gebruikt worden als studie- en werkboek voor bachelorstudenten.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Welzijn TMMA (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.