ITEM METADATA RECORD
Title: Diagnose van dyslexie bij jongvolwassenen: validiteitsonderzoek van de Interactieve Dyslexietest Amsterdam-Antwerpen (IDAA)
Authors: Schraeyen, Kirsten
Janssens, Vera
Aerts, Annelies
Meersschaert, Ellen
Baeyens, Dieter
Geudens, Astrid #
Issue Date: 2009
Conference: Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –Psychotherapie edition:7 location:Universiteit Gent, België date:11-12 september 2009
Abstract: Inleiding: Dyslexie bij jongeren in het secundair/hoger onderwijs bleef lang buiten de aandacht van wetenschappelijk onderzoek. De klassieke testen richten zich niet primair op de leeftijdscategorie 16+ en vaak ontbreken geschikte Vlaamse normen. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en Muiswerk Educatief werd daarom de Interactieve Dyslexie Test Amsterdam-Antwerpen (IDAA) ontwikkeld die focust op het basisfenomeen van dyslexie: ernstige lees- en/of spellingproblemen op woordniveau. Doel is de congruente validiteit van de IDAA te onderzoeken om vervolgens deze testbatterij vanuit een holistisch denkkader binnen de diagnostiek bij jongeren te integreren. Methode: Eénentachtig jongeren (40M/41F) met en 52 jongeren (19M/33F) zonder dyslexie (15-18 jaar) uit ASO, TSO en BSO participeerden in deze studie. De componenten van het lees-/schrijfproces werden gemeten met klassieke en IDAA-subtests. Resultaten: Met binaire logistische regressies wordt aangetoond dat de IDAA-subtests de aanwezigheid van problemen in geautomatiseerde woordherkenning, fonologisch decoderen, orthografische competentie en fonologische competentie adequaat voorspellen (resp. 86.5, 81.2, 87.2 en 88% correcte classificatie). De klassieke en IDAA-subtests correleren significant (r=0.18-0.77) op de vier componenten van het lees-/schrijfproces. Discussie: De huidige bevindingen geven aanwijzingen voor een gerationaliseerd gebruik van testmateriaal: de IDAA-subtests voorspellen de vier vaardigheden van het lees-/schrijfproces vrij accuraat maar aandacht voor socio-demografische factoren als leeftijd en onderwijstype moet mee in rekening genomen worden. We presenteren bijgevolg een holistische aanpak van dyslexie waarbij er naast een sterkte-zwakte analyse blijvend aandacht is voor elk van de vier componenten van het lees-/schrijfproces.
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Clinical Psychology
Life Sciences TMMA
CODE | Communicatie, Ontwikkeling, Dienstverlening TMMA
Welzijn TMMA
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –Psychotherapie.pdf Published 17KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.