ITEM METADATA RECORD
Title: Islam en Jodendom : verwevenheid, geschillen en groeikansen
Authors: Alsulaiman, Abied #
Issue Date: 1996
Publisher: Peeters
Series Title: Acta Comparanda vol:7 pages:4-25
Abstract: Het artikel schetste de relatie tussen Arabieren en joden alsook de culturele uitwisseling tussen beide volken door de eeuwen heen, met bijzondere aandacht voor de middeleeuwse periode in Spanje, en voor de toekomstperspectieven.
ISSN: 0779-9853
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Near Eastern Studies, Leuven
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.