ITEM METADATA RECORD
Title: Het parlando van Antoine Braet
Authors: Gillaerts, Paul
Issue Date: 2008
Series Title: Ons Erfdeel vol:51 issue:1 pages:172-175
Description: Review van - De anatomie van overtuigingskracht. Verzamelde lessen over klassieke en moderne toespraken (en enkele andere wervende genres), Stichting Neerlandistiek, Leiden, 2007. - De redelijkheid van de klassieke retorica. De bijdrage van de klassieke retorici aan de argumentatietheorie, Leiden University Press, Leiden, 2007. - Retorische kritiek. Overtuigingskracht van Cicero tot Balkenende, SdU, Den Haag, 2007. - Korrie Korevaart e.a. (red.), Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden, Stichting Neerlandistiek, Leiden, 2007.
ISSN: 0030-2651
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Formal and Computational Linguistics (ComForT), Leuven
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Intercultural Transfer, Campus Sint-Andries Antwerp

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.