ITEM METADATA RECORD
Title: Psychologische vragen die leven bij kinderen tussen 10 en 12 jaar
Authors: De Kinder, Gert
Van Vaerenbergh, Griet
Vanhoomissen, Tim #
Issue Date: 2009
Series Title: Kind en Adolescent vol:30 issue:2 pages:82-94
Abstract: Dit onderzoek gaat na welke psychologische thema’s én vragen kinderen tussen tien en twaalf jaar bezighouden. In een kwalitatief vooronderzoek werden 441 kinderen verspreid over 40 focusgroepen geïnterviewd over de psychologische vragen die ze zich stellen. De resultaten van deze studie vormden de basis voor een grootschalig survey-onderzoek onder 2069 Vlaamse schoolkinderen van het vijfde en zesde leerjaar (Nederland: basisschoolgroepen zeven en acht). De onderzoeksresultaten tonen aan dat veel kinderen zich vragen stellen binnen alle domeinen van de psychologie (percentages variëren van 89.9% tot 95.2%, en vooral binnen de domeinen ‘bewustzijn’, ‘problemen’ en ‘hersenen’. Het betreffen vragen die sterk aansluiten bij de ontwikkelingsaspecten die centraal staan in deze leeftijdsperiode. De meest gestelde vragen kwamen respectievelijk uit de domeinen ‘gezin & opvoeding’, ‘problemen’ en ‘gevoelens’. We stellen vast dat mishandeling, pesten, zelfmoord, sterven, echtscheiding en verliefdheid thema’s zijn die kinderen het meest bezig houden.
ISSN: 0167-2436
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Welzijn TMMA
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.