ITEM METADATA RECORD
Title: EvaMaestra: semi-automatische verwerking van (zelf-)evaluaties
Authors: Buyse, Kris
De Wilde, Mia
Issue Date: 2006
Conference: Interne studiedag location:Antwerpen, België date:15 Juni 2006
Abstract: EvaMaestra “EvaMaestra" is, binnen het kader van het project “M@estro", de module voor semi-automatische verwerking van permanente evaluatie en zelf-evaluatie. Personeelsselectie gebeurt vandaag de dag immers steeds meer op basis van competentiemanagement, waarbij de aandacht verschuift van het peilen van kennis naar het toetsen van vaardigheden en attitudes. Daarom toetsen wij op geregelde basis niet alleen de vooruitgang van de kennis van de student op meerdere vlakken, maar laten we hem terzelfdertijd zichzelf evalueren, waarbij niet alleen zijn vooruitgang op het vlak van de kennis aan bod komt, maar ook zijn attitudes en vaardigheden (zoals kritisch zijn, leren induceren, samenwerken, enz.). Al deze informatie wordt verwerkt in een Access-toepassing, die dan toelaat per student een fiche af te drukken waarom hij zijn periodieke resultaten voor verschillende onderdelen kan vergelijken met zijn eigen perceptie van zijn kennis op die vlakken, en dit steeds in vergelijking met het gemiddelde van zijn groep. Ook zal hij de evolutie van zijn attitudes en vaardigheden kunnen vergelijken met de gemiddelden van zijn groep. Ten slotte kunnen er semi-automatisch allerlei individuele raadgevingen aan toegevoegd. Bedoeling is een inzicht te bieden in het concept en de werking van dit programma.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Leuven Language Institute (ILT)
Linguistics Research Unit, Campus Sint-Andries Antwerp - miscellaneous
Linguistics Research Unit - miscellaneous
Functional and Cognitive Linguistics: Grammar and Typology (FunC), Campus Sint-Andries Antwerp
Dienst Datamanagement TMMA

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.