ITEM METADATA RECORD
Title: De relatie tussen aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en plasproblemen bij kinderen : een prevalentie-onderzoek met 2 jaar follow-up
Authors: Baeyens, Dieter ×
Roeyers, Herbert
Vande Walle, Johan #
Issue Date: 2009
Publisher: Stichting Integratie Gehandicapten
Series Title: Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener vol:68 issue:3 pages:4-16
Abstract: Deze studie stelt zich tot doel de prevalentie van ADHD in kaart te brengen bij kinderen met plasproblemen. Expliciete aandacht wordt besteed aan de meest recente richtlijnen voor diagnostiek van beide stoornissen én aan de hiërarchische opbouw van de Vlaamse hulpverlening. De resultaten tonen aan dat de prevalentie van ADHD bij kinderen met enuresis verhoogd is: ongeveer 10 procent van de kinderen die in eerste/tweede lijnszorg worden aangemeld met een plasprobleem voldoen tevens aan de criteria van ADHD. In de derde lijnszorg stijgt de prevalentie zelfs tot ongeveer 28 procent. In een 2 jaar follow-up studie wordt eveneens aangetoond dat kinderen met ADHD moeilijker droog worden dan kinderen zonder deze stoornis én dat hierbij de aandachtsproblemen een risicofactor vormen voor persisterende enuresis.
ISSN: 0778-6026
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Clinical Psychology
Formerly Thomas More Antwerpen
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.