ITEM METADATA RECORD
Title: Vertaligheid
Authors: Segers, Winibert ×
Bloemen, Henri #
Issue Date: 2012
Publisher: Uitgeverij Vantilt
Series Title: Filter: Tijdschrift voor Vertalen en Vertaalwetenschap vol:19 issue:3 pages:3-12
Abstract: In dit artikel gaan we na waarin de eigenheid van een vertaling, die we 'vertaligheid' noemen, precies kan bestaan. De vraag is of die eigenheid van vertalen wel onder woorden gebracht kan worden en wat er, bijgevolg, dan wel aan relevants over een vertaling gezegd kan worden.
ISSN: 0929-9394
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Text and Interpretation, Leuven (-)
Translation and Intercultural Transfer, Campus Sint-Andries Antwerp
Translation Studies Research Unit - miscellaneous
Translation and Technology, Campus Sint-Andries Antwerp
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.