ITEM METADATA RECORD
Title: Review of De hervormde Belgische mededingingswet: de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging na de wijzigingen door de wetten van 26 april 1999 / J. Stuyck en Wytinck (eds.)
Authors: Montangie, Yves
Issue Date: 2002
Publisher: Wetenschappelijke Uitgeverij E. Story-Scientia
Series Title: Tijdschrift voor Privaatrecht vol:39 pages:1218-1220
ISSN: 0082-4313
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Formerly Lessius Antwerpen Miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.