ITEM METADATA RECORD
Title: De tafels van vermenigvuldiging en deling: een vast koppel?
Authors: De Brauwer, Jolien ×
Fias, Wim #
Issue Date: 2009
Publisher: Stichting Integratie Gehandicapten
Series Title: Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener vol:19 issue:69 pages:16-29
Abstract: Kinderen met dyscalculie hebben vaak hardnekkige problemen met het snel oproepen van het antwoord op bijvoorbeeld 4 x 6. Ook heel wat kinderen met dyslexie falen op temporekenen. Daarnaast hebben kinderen met ADHD en minder verstandige kinderen het vaak moeilijk om de tafels in te studeren. Het onderzoek naar de ontwikkeling van rekenvaardigheden is dus van groot belang. Vanuit dit onderzoek weten we dat, na voldoende oefening, de oplossing van eenvoudige vermenigvuldigingen (bv. 4 x 6) meestal ‘gewoon’ in ons hoofd opkomt, zonder dat we echt hoeven te rekenen. De zogenaamde rekenfeiten zitten opgeslagen in het langetermijngeheugen. Dit heeft als voordeel dat we snel en met weinig moeite een oplossing klaar hebben, maar ook dat er meer ‘cognitieve ruimte’ is om andere taken tot een goed einde te brengen. In deze studie beschrijven we de ontwikkelingstrajecten van vermenigvuldiging en deling (de ‘tafels’) om gelijkenissen en verschillen tussen beide operaties in kaart te brengen. We observeerden opvallende parallellen tussen beide operaties en besluiten dat vermenigvuldiging en deling interagerende en wederzijds afhankelijke vaardigheden zijn.
ISSN: 0778-6026
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Signaal 69 (2009) De tafels van vermenigvuldiging en deling - een vast koppel (www.sig-net.be).pdf Published 2166KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.