ITEM METADATA RECORD
Title: Een kritische geschiedenis van de mensenrechten
Authors: Weymans, Wim # ×
Issue Date: Mar-2013
Publisher: Academische Stichting Leuven
Series Title: Karakter: Tijdschrift van Wetenschap vol:11 issue:41 pages:25-27
Abstract: Mensenrechten zijn volgens velen sinds lang een wezenlijk onderdeel van de westerse cultuur. In een nieuwe kritische geschiedenis van de mensenrechten van Samuel Moyn, getiteld The Last Utopia. Human Rights in History, wordt deze visie echter weerlegd. Mensenrechten blijken een heel recente uitvinding, en dat gewijzigde beeld van het verleden heeft ook gevolgen voor het heden.
ISSN: 1379-0390
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Ethics, Social and Political Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.