You are here: Lirias Odisee Studiegebied Onderwijs Odisee
ITEM METADATA RECORD
Title: Geïntegreerd godsdienstaanbod in de kleuterklas
Authors: Blancke, Jan
van Kerckhoven, Marc #
Issue Date: 10-Nov-2011
Conference: Onderwijsnamiddag: Identiteit in-zet met visie en durf date:10 November 2011
Abstract: De invoering van het geïntegreerd meersporencurriculum in de hogeschool zal leiden tot een gedifferentieerde in-
stroom van afgestudeerden in de basisscholen: sommigen onder hen zullen de bevoegdheid hebben om r-k. gods-
dienst te geven, anderen dan weer niet.
In deze sessie stellen we een aantal mogelijke organisatiemodellen voor i.v.m. een geïntegreerde ondersteuning
van de godsdienstige ontwikkeling in scholen waar ook een kleuteronderwijzer zonder bevoegdheid godsdienst
werkt
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa-p
Appears in Collections:Studiegebied Onderwijs Odisee
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.