ITEM METADATA RECORD
Title: De opkomst en consolidering van medische specialisten in België (1857-1957)
Authors: Meul, Ineke ×
Schepers, Rita #
Issue Date: May-2013
Publisher: Jan Dhondt Foundation v.z.w.
Series Title: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. Journal of Belgian History vol:43 issue:1 pages:10-45
Abstract: In de 19de eeuw werd het Belgische medische beroep voor het eerst geconfronteerd met de opkomst van medische specialismen. Dit had gevolgen voor zijn organisatie en structurering. Deze evolutie voltrok zich gelijktijdig met de toenemende interesse van de regering in de gezondheidszorg en met de opkomst van de ziekenfondsen, wat uiteindelijk zou leiden tot de invoering van een verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in België in 1944. Ondertussen groeide het medische korps uit tot een gespecialiseerde professie. Ondanks het feit dat medische specialisering een belangrijk element vormde in de ontwikkeling van de moderne geneeskunde en in de totstandkoming van de Belgische gezondheidszorg is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar het professionaliseringsproces van de medische specialisten in België. Dit artikel wil een aanzet geven tot het opvullen van deze lacune door het historische proces dat leidde tot de wettelijke erkenning van medische specialisten in België in kaart te brengen. Op basis van theorieën uit de sociologie kan het professionaliseringsproces van de Belgische medische specialisten beschouwd worden als het resultaat van onderhandelingen tussen algemeen geneeskundigen, specialisten en de overheid.
ISSN: 0035-0869
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.

© Web of science