ITEM METADATA RECORD
Title: Hematologie anno 2012 verdiensten van het translationele onderzoek
Authors: Verhoef, Gregor ×
Schoemans, Hélène
Devos, Timothy
Dierickx, Daan
Janssens, Ann
Delforge, Michel
Maertens, Johan
Vandenberghe, Peter #
Issue Date: 2012
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:68 issue:12 pages:857-861
Abstract: Fundamenteel onderzoek heeft de afgelopen vijftig jaar een schat aan informatie opgeleverd over diverse fysiologische processen en ziekten. Het specialisme hematologie heeft hier zeker van kunnen profiteren. Deels heeft dit te maken met het gemakkelijk wegnemen van ziek weefsel (bloed, beenmerg, klieren, enz.) voor onderzoek. Vanuit fundamenteel en translationeel onderzoek kwamen nieuwe mogelijkheden naar voren voor behandelingen “from bench to bedside” die in klinische onderzoeken uitgetest werden.
Het is opvallend hoe de prognose van een patiënt met een hematologische aandoening de laatste jaren spectaculair verbeterd is. Aan de hand van enkele ziektebeelden worden deze nieuwe behandelingsmogelijkheden en de impact hiervan op de prognose besproken.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Cell and Gene Therapy Applications (-)
Department of Development and Regeneration - miscellaneous (+)
Laboratory of Experimental Transplantation
Department of Microbiology & Immunology - miscellaneous
Embryo and Stemcells (-)
Department of Human Genetics - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.